Kolejowe ABC - lekcja bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczycieli i wychowawców. 

Kolejowe ABC lekcja bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Sławsku

W dniu 11  stycznia 2019r. uczniowie z klas I-III oraz dzieci z grupy „Jeżyki” Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku uczestniczyli w interaktywnych lekcjach propagujących  zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kolejowe ABC – lekcja bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczycieli i wychowawców.  Celem zajęć jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz propagowanie wartości i wzorców związanych z odpowiednim zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, Projekt jest objęty patronatem MEN oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Lekcja

Podczas lekcji w specjalnie zorganizowanej przestrzeni najmłodsi poznali znaki ustawione przed przejazdami kolejowymi i oznaczenia peronowe.  Nosorożec Rogatek uczył dzieci prawidłowych zachowań w pobliżu torów, na peronie oraz zasad obowiązujących podczas podróży pociągiem. Dzieci dowiedziały się, gdzie można kupić bilet na pociąg, co zrobić, kiedy widzimy bagaż pozostawiony bez opieki, a także do kogo zgłosić się w celu uzyskania pomocy przed podróżą lub w jej trakcie. Przedszkolaki poznały również znaczenie znaków drogowych, zasady działania sygnalizatora świetlnego oraz numery alarmowe. Dzieci zostały obdarowane upominkami, a szkoła maskotką, plakatem i pamiątkowym dyplomem.

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Firma FAC Rail jako czynny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wzmagając efekt synergii aktywnie promuje projekt Urzędu Transportu Kolejowego. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, do końca października 2018 roku na kolei doszło do 537 wypadków i poważnych wypadków. Ponad 70% z nich to wypadki na przejazdach i potrącenia osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych. 90% rannych na kolei to osoby pokrzywdzone w wypadkach, których przyczyna leży poza systemem kolejowym. Kluczowym zagadnieniem dla systematycznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego jest kontynuowanie dotychczasowych oraz podejmowanie nowych działań w zakresie propagowania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kształtowanie świadomości zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych dzięki kampanii Kolejowe ABC, która realizując swój projekt, wychowuje i uczy przyszłe pokolenia poprawnych zachowań w obszarze torów kolejowych. Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC.

Więcej o kampanii Kolejowe ABC