Konferencja INFRASZYN 2019: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

W dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Rzeszowska organizują XII. edycję Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN 2019”. Na konferencji poruszone będą aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne oraz techniczne realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem procedur unijnych.

Na konferencji poruszone będą aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne oraz techniczne realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem procedur unijnych.

Patronat:

*Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
*Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
*Polskie Koleje Państwowe S.A.
*PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
*Instytut Kolejnictwa
*Transportowy Dozór Techniczny
*Organizacja Współpracy Kolei
*Krajowa Sekcja Kolejowa SITK RP

INFRASZYN 2019 – WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, faxem lub e-mailem) na adres:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
tel./fax. 48 360 26 97 e-mail: radom@sitkrp.org.pl
oraz dokonanie wpłaty w wysokości:
1 300,00 zł.+ 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym lub
1 500,00 zł. + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym na konto SITK RP O/Radom
PEKAO S.A. O/Radom
Nr rachunku: 58 1240 5703 1111 0000 4899 3816
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.radom.sitkrp.org.pl

MIEJSCE KONFERENCJI

Dom Wypoczynkowy „HYRNY”
ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane Tel.: 18 201 27 63

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Referaty przygotowane do wygłoszenia na konferencji zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowo-technicznym SITK RP Oddział w Radomiu
Referaty o charakterze naukowym zostaną opublikowane w wydawnictwie „Przegląd Komunikacyjny” – 8 pkt
Referaty i prezentacje należy przesłać organizatorom
do dnia 06.04.2018r.

UWAGI

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie na adres SITK RP O/Radom do dnia 09.04.2018r.
W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie
nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

INFORMACJE

SITK RP O/Radom, 26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1 tel./fax.: 48 360 26 97, tel. kom.: 695 985 185

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP – Przewodniczący Komitetu Organ. *Jan Solski – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Kolejnictwa
Wiesława Barańska – Członek Zarządu KSK SITK RP
Maciej Trybulski – SITK RP O/Radom

KARTA UCZESTNICTWA INFRASZYN 2019 (pobierz)

Kartę uczestnictwa należy pobrać, wypełnić i wysłać pocztą lub faxem na adres :

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1,
tel./fax. 48 360 26 97, e-mail: radom@sitkrp.org.pl .