konferencja infraszyn 2019

Konferencja INFRASZYN 2021: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

Kiedy odbędzie się INFRASZYN 2021?

Konferencja INFRASZYN 2021 odbędzie się w dniach 09 – 11 czerwca 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Rzeszowska organizują XII. edycję Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN 2021”. Na konferencji poruszone będą aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne oraz techniczne realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem procedur unijnych.

Cel konferencji INFRASZYN 2021

  1. Przegląd aktualnych rozwiązań i doświadczeń techniczno-technologicznych w transporcie szynowym w zakresie Infrastruktury – nawierzchnia torowa, sieć trakcyjna zasilanie urządzenia srk i telekomunikacja, ochrona środowiska, efektywność działań inwestycyjnych i modernizacyjnych – kolej konwencjonalna, kolej wielkich prędkości, metro, kolej szerokotorowa, kolej wąskotorowa, tramwaje, kolej górska.
  2. Przedstawienie nowych osiągnięć techniczno-technologicznych w tej dziedzinie w Polsce i Europie.
  3. Wsparcie funduszy unijnych w realizacji inwestycji w transporcie szynowym.
  4. Kierunki kształtowania polityki państwa w transporcie szynowym.
  5. Promocja na rynku polskim i UE wyrobów służących budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej.

INFRASZYN 2021 – warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, faxem lub e-mailem) na adres:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
tel./fax. 48 360 26 97 e-mail: radom@sitkrp.org.pl
oraz dokonanie wpłaty w wysokości:

  • Wariant I – udział w Konferencji stacjonarnej z zakwaterowaniem: w wysokości: 1 600,00 zł netto (1 968,00 zł brutto) /pok. jednoosobowy/ Koszt obejmuje zakwaterowanie od 09.06.2021 do obiadu 11.06.2021, materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące (uroczyste kolacje oraz program turystyczny)
  • Wariant II – udział w Konferencji stacjonarnej bez zakwaterowania w wysokości: 1 100,00 zł netto/os. (1 353,00 zł brutto) – koszt nie obejmuje zakwaterowania i śniadań (zakwaterowanie we własnym zakresie) Koszt obejmuje obiady w dniach 09 -11.06.2021r., materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące (uroczyste kolacje oraz program turystyczny)
  • Wariant III – udział w Konferencji w formie on-line udział w Konferencji w formie on-line jest nieodpłatny

wpłaty należy dokonać na konto SITK RP O/Radom
PEKAO S.A. O/Radom
Nr rachunku: 58 1240 5703 1111 0000 4899 3816

MIEJSCE KONFERENCJI

Dom Wypoczynkowy „HYRNY”
ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane