konferencja infraszyn 2019

Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2019 za nami

Już po raz dwunasty w Ośrodku Wypoczynkowym „HYRNY” w Zakopanem, została zorganizowana Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, wspólnie z Uczelniami z całej Polski zadbał o wysoki poziom merytoryczny referatów, podczas których poruszano kwestie związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury w transporcie szynowym. Podczas prelekcji poruszone zostały aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne, techniczne oraz kwestie związane z bezpieczeństwem realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem procedur unijnych.

Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego oraz Instytut Kolejnictwa. Celem konferencji był przegląd aktualnych i nowych rozwiązań technicznych w transporcie szynowym w Polsce i w Europie, w obszarze infrastruktury (nawierzchnia torowa, trakcja, urządzenia srk, telekomunikacja, bezpieczeństwo, ochrona środowiska) kolei konwencjonalnej, kolei wielkich prędkości, metra, kolei szerokotorowej, kolei wąskotorowej, tramwajów i kolei górskiej oraz ocena efektywności działań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

FAC Rail jako czynny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, oraz aktywny użytkownik Automatycznych Systemów Ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem, przedstawił aktualną sytuację związaną z kwestiami dotyczącymi ASO w polskiej infrastrukturze kolejowej. Transport kolejowy jest dziedziną szczególnie wymagającą pod względem bezpieczeństwa. Kluczowym dla wzrostu jego poziomu jest kontynuowanie dotychczasowych oraz podejmowanie nowych działań w zakresie promowania idei bezpieczeństwa. Automatyczne Systemy Ostrzegania to w Polsce wciąż innowacyjne rozwiązanie, które od kilkunastu lat z powodzeniem sprawdza się w Europie i stanowi bezpieczniejszą opcję dla sygnalisty kolejowego. System odpowiada za bezpieczne ostrzeganie przed ruchem kolejowym w obszarze toru naprawianego i sąsiadującego. Powstałe w wyniku zawodności człowieka lub spowodowane jego błędem ryzyko jest eliminowane do minimum.

Konferencja była świetną okazją do wymiany zdań pomiędzy autorytetami naukowymi, przedstawicielami władz, urzędów, pracodawcami i przedstawicielami pracowników.