„Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – FAC z wyróżnieniem

3 października w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Gala, podczas której nagrody i wyróżnienia odebrali laureaci III edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. W finale Kapituła konkursu, której przewodniczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK, wyróżniła firmę Future Adventure Construction za stosowanie Automatycznego Systemu Ostrzegania, który ostrzega pracowników torowych o nadjeżdżającym pociągu. W tym szczególnym dniu, Urząd Transportu Kolejowego obchodził jubileusz piętnastolecia swojego istnienia. W trakcie konferencji w odbyła się ciekawa debata o tym, jak za 15 lat może wyglądać rola Prezesa UTK.

Bezpieczeństwo

stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści – mówił Ignacy Góra, Prezes UTK przed wręczeniem nagród. – Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ¬ dodał.

Tematyka bezpieczeństwa kolejowego jest niezwykle rozległa i wielowątkowa. Dotyczy bardzo wielu podmiotów gospodarczych, osób i instytucji środowiska transportu szynowego. Dynamicznie zmieniające się aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne oddziałują na kolejnictwo, które nie zawsze nadążało za tempem tych zmian. W ostatnim dziesięcioleciu na rynku kolejowym, zwłaszcza w otoczeniu prawnym i organizacyjnym sektora transportu szynowego zaszły poważne zmiany. Dziś kolej staje się nowoczesna i komfortowa. Wyróżnienie przyznane przez Kapitułę dla naszej firmy za propagowanie idei bezpieczeństwa z wykorzystaniem Automatycznych Systemów Bezpieczeństwa utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku.

Nagrody

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w trakcie Gali 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego połączonej z finałem III Konkursu Kultury bezpieczeństwa. Konferencję zorganizował UTK wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Link