Magazyn kultury bezpieczenstwa

Magazyn Kultury Bezpieczeństwa

Magazyn Kultury Bezpieczeństwa – co to takiego?

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym to projekt, który jest nieustannie rozwijany.  Dzięki zaangażowaniu Sygnatariuszy powstał Magazyn Kultury Bezpieczeństwa. To wyjątkowy zbiór artykułów, który utworzony został w wyniku współpracy Urzędu Transportu Kolejowego i przedstawicieli sektora rynku kolejowego.
Opracowanie artykułów zarówno przez praktyków, jak i przedstawicieli świata nauki ściśle związanych z branżą kolejową, stanowi o wyjątkowości publikacji i jest jej niewątpliwym walorem. Kwestie bezpieczeństwa i budowania kultury bezpieczeństwa powinny być traktowane priorytetowo, aby była pojmowana w jak najszerszym kontekście.

Zagadnienia, które obejmuje Magazyn Kultury Bezpieczeństwa

Zakres merytoryczny magazynu obejmuje zagadnienia związane z rzeczywistym stosowaniem zasad kultury bezpieczeństwa. Treści dotykają materii systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem, innowacji i rozwiązań technicznych, działań edukacyjnych i szkoleniowych, a także aspektów ukierunkowanych na podnoszenie świadomości, która jest kluczowym czynnikiem kształtowania kultury bezpieczeństwa. W pierwszym wydaniu Magazynu Kultury Bezpieczeństwa, opublikowany został artykuł naszego eksperta pt: “Zastosowanie Automatycznych Systemów Ostrzegania (ASO) w polskiej infrastrukturze kolejowej.” W pracy omówione zostały rozwiązania technologiczne służące wydajnemu zabezpieczaniu pracowników znajdujących się w obszarze torowiska, istniejące regulacje i instrukcje (Instrukcja Id-18) oraz aktualna sytuacja związana z wykorzystaniem tych urządzeń w polskiej infrastrukturze kolejowej. Transport kolejowy jest sektorem szczególnie wymagającym pod względem bezpieczeństwa, które jest kluczowym czynnikiem optymalnego rozwoju specjalizacji kolejowej. W kontekście zwiększających się ilości robót inwestycyjnych i modernizacyjnych, stosowanie Automatycznych Systemów Ostrzegania, pozwala na zwiększenie prędkości pociągów i utrzymanie przepustowości linii, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dzięki wyeliminowaniu zawodnego czynnika ludzkiego.

Czas na bezpieczną kolej – kolej na bezpieczeństwo!

Magazyn kultury bezpieczenstwa

 

[PDF] ZASTOSOWANIE AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW OSTRZEGANIA W POLSKIEJ INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ [PDF]

[PDF] Magazyn kultury bezpieczeństwa – pełna wersja [PDF]

 

Wszystkie aktualności