Modernizacja linii kolejowej nr 38 Ełk – Korsze

Zarządca narodowej infrastruktury kolejowej zmodernizuje linię kolejową nr 38 Ełk – Korsze w ciągu łączącym Gdańsk z Białymstokiem, w ramach funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja usprawni podróże w woj. warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej. Modernizację mazurskiej trasy zrealizuje konsorcjum Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones, Coalvi oraz China Civil Engineering Construction Corporation. FACRAIL wykona kompleksowe prace modernizacyjne na odcinku Ełk-Wydminy.

Roboty w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją” zostały zaplanowane do I kw. 2024 roku. Wartość robót to 649 mln zł netto. Wartość dofinansowania to 499 mln zł. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Na jednotorowej linii zakres prac wymaga wprowadzenia za pociągi komunikacji zastępczej.

Cały projekt zakłada modernizację ok. 100-kilometrowej trasy Ełk-Korsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu po pracach wyniesie poniżej 2 godz. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni planowana elektryfikacja całej trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie mieszańcy Mazur oraz turyści, zyskają dostęp do szerszej oferty kolejowej.

W ramach inwestycji wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK). Wzrost poziomu bezpieczeństwa nastąpi po przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i obiektów inżynieryjnych takich jak: mosty, wiadukty i przepusty.

Wszystkie aktualności