Pociąg do bezpieczeństwa!

FAC RAIL zabezpiecza brygady torowe z wykorzystaniem Automatycznych Systemów Ostrzegania dla PKP PLK S.A.

Firma FAC RAIL wykorzystując Automatyczny System Ostrzegania – ASO, zabezpiecza brygady robocze w obszarze torów, wykonujących prace modernizacyjne dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na Linii Kolejowej nr 353, szlak Turzno – Kowalewo Pomorskie. Realizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w miejscowości Wielkie Rychnowo.

Wykonywane prace polegają na wzmocnieniu podtorza, oczyszczeniu tłucznia oraz podsypki, wymianie podkładów i szyn długich UIC60, regulacji naprężeń w torze bezstykowym wraz z wykonaniem spoin termitowych, jak również na wykonaniu wszelkich prac okołotorowych.

Jak działa Automatyczny System Ostrzegania ASO?

Do zabezpieczenia miejsca robót zastosowano Automatyczny System Ostrzegania ASO producenta Zöllner. Każda brygada robocza chroniona jest przez przydzielone jej urządzenie ostrzegawcze. Urządzenia ostrzegawcze działają w systemie urządzeń, tzn. indukcyjne czujniki kół pociągu (detektory) podłączone do nadajników radiowych automatycznie aktywują ostrzeżenie na urządzeniach ostrzegawczych. Urządzenia ostrzegawcze wydają jednoznaczne ostrzeżenie akustyczne i optyczne. W celu zapewnienia słyszalności ostrzeżenia podczas prac z użyciem maszyn głośnych (np. koparki, ok. 100 db(A)) wykorzystuje się technologię automatycznego dostosowania głośności sygnału ostrzegawczego do poziomu hałasu w miejscu pracy tzw. efekt Autoprowa®. Urządzenia ostrzegawcze mierzą natężenie dźwięku i generują sygnał proporcjonalnie głośniejszy, maks. 120db(A).

Wyznaczony do tego sygnalista-operator systemu ASO, kontroluje pracę systemu i w razie potrzeby uruchamia dodatkowe ostrzeżenie awaryjne. Operatorzy systemu mają uprawnienia sygnalisty i posiadają ważne certyfikaty producenta poświadczające ukończone szkolenie z obsługi i montażu systemu. Zgodnie z instrukcją Id-18 techniczna detekcja pociągu zainstalowana jest na obu odcinkach zbliżania na odległości ok. 980m od frontu robót w celu zapewnienia czasu bezpieczeństwa min. 35s przy prędkościach rozkładowych 100km/h.

System wykorzystuje dwukierunkową transmisję radiową, pracuje na poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL4 i wykorzystuje zastrzeżone częstotliwości radiowe przyznane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wyłączne stosowanie. Wbudowany w urządzenia systemowe dziennik wydarzeń zapisuje historię przejazdów pociągów i ostrzegania. System posiada certyfikaty wynikające z przepisów krajowych i posiada zgodę Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na ich stosowanie na torach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jaki jest poziom bezpieczeństwa przy zastosowaniu Automatycznego Systemu Ostrzegania?

Zastosowany system wyróżnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Mobilny Automatyczny System Ostrzegania dzięki zastosowaniu dwukierunkowej technologii radiowej osiąga maksymalny poziom bezpieczeństwa, wysoką elastyczność, dostępność jak i duże zasięgi radiowe.

Przy stale zwiększających się prędkościach pociągów, stosowanie konwencjonalnych zabezpieczeń, nie daje spodziewanych efektów. Tylko Mobilny System Ostrzegania gwarantuje bezpieczeństwo dziś i jutro. Nowa generacja ASO zapewnia pełną automatyzację wykonywanych procesów, optymalizację czasową oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników. Czas na bezpieczną kolej – kolej na bezpieczeństwo!

Wszystkie aktualności