Tydzień bezpieczeństwa – branża budowlana zwiera szyki

4 października 2021 rozpoczął się tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa – wielkie święto odpowiedzialności i rozsądku w pracy, które jednoczy i integruje całą branżę budowlaną.  To wydarzenie organizowane na wielką skalę i coroczna okazja do zwrócenia uwagi na kwestie ochrony zdrowia i życia pracowników. W związku z trwającą pandemią, firmy budowlane będą organizować w swoich strukturach takie wydarzenie przez cały październik.

W jakim celu prowadzona jest kampania „Tydzień Bezpieczeństwa”?

Tegoroczny motyw przewodni i hasło Tygodnia Bezpieczeństwa „Koniecznie bezpiecznie”, ma przypominać nam o zasadach bezpieczeństwa nie tylko na placu budowy czy w biurze. Nigdy nie powinniśmy ignorować zagrożeń, zwłaszcza w czasie panującej pandemii.

Tradycyjnie, Tydzień Bezpieczeństwa rozpoczął się od prezentacji otwierającej. Propozycje aktywności, które można przeprowadzić w miejscu pracy zostały zebrane w „Książce pomysłów”, a przy opisie każdego działania można znaleźć informację o przybliżonym czasie i zasobach, jakie należy uwzględnić przy planowaniu wydarzeń. W ramach tego wydarzenia organizatorzy przygotowali lub przygotują liczne warsztaty, konkursy, pokazy nowoczesnych rozwiązań, wykłady i prelekcje.

Koniecznie bezpiecznie

Kierując się mottem ósmej edycji tego wydarzenia „Koniecznie bezpiecznie”, firma COLAS Rail w ramach organizowanego wewnętrznie Tygodnia Bezpieczeństwa przygotowała dla swoich pracowników prezentację i szkolenie z zakresu zabezpieczania miejsca robót torowych na Dworcu Głównym w Poznaniu. Pokaz Automatycznego Systemu Ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem (ASO) oraz nowoczesnych, kolejowych barier bezpieczeństwa zaprezentowały wspólnie firmy FACRAIL oraz Zöllner. Mobilny, radiowy system ostrzegania stosowany jest w Europie od wielu lat w obszarach zabezpieczenia pracowników na odcinkach prowadzenia robót torowych. System ostrzegania jest certyfikowanym systemem typu SIL4 (bezpieczny w razie uszkodzeń). Detekcja odbywa się automatycznie za pomocą czujników zainstalowanych w torze lub półautomatycznie przez operatora systemu. W obu przypadkach nadajnik radiowy przekazuje informację o nadjeżdżającym pociągu do jednostek ostrzegających wyraźnym sygnałem akustycznym i wizualnym na miejscu prowadzonych robót. Po tym jak pojazd szynowy opuści miejsce budowy tryb ostrzeżenia zostaje automatycznie wyłączony, a prace mogą być dalej kontynuowane. Automatyczny System Ostrzegania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo na każdym odcinku prowadzenia robót.

Wszystkie aktualności