W Wągrowcu powstaje zaplecze serwisowe dla szynobusów wraz z halą postojową i pełną infrastrukturą kolejową.

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł. FAC RAIL zadanie wykona wspólnie z ALSTAL Grupa Budowlana. Zakres prac naszej firmy obejmuje w szczególności wykonanie całej nawierzchni torowej zgodnie ze standardami konstrukcyjnymi i sztuką budowlaną.

Koleje Wielkopolskie wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych dla poziomów P1 i P2, z możliwością rozszerzenia o naprawy poziomu P3. W nowym PUT planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym m.in.: mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu, postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. W ramach realizowanej inwestycji zostanie także nabyte i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. Projekt obejmuje również zapewnienie bezpiecznego dojazdu na teren nowotworzonego PUT poprzez przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Leśnej w Wągrowcu.

Na infrastrukturę realizowaną w ramach projektu składają się: hala przeglądów o długości 108 m i szerokości 16 m (jako hala przejazdowa z myjnią, czterostanowiskowa, dwunawowa na dwóch torach przelotowych z przestrzenią warsztatową, magazynową, z zapleczem biurowym, technicznym i socjalnym, w tym z symulatorem jazdy), hala postojowa o długości 96 m i szerokości 20 m (obiekt nie przejazdowy, ośmiostanowiskowy na czterech torach), infrastruktura torowa i drogowa a także punkt tankowania pojazdów. Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa, którą w całości wykona FACRAIL. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

Źródła:

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/koleje-wielkopolskie-beda-miec-nowa-baze-za-50-mln-jest-umowa-na-dofinansowanie-91822.html

https://www.nakolei.pl/koleje-wielkopolskie-wybraly-wykonawce-budowy-nowej-bazy-taborowej-w-wagrowcu/

Wszystkie aktualności