X Tydzień Bezpieczeństwa – „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”. Wyjątkowa inicjatywa, która w samym centrum stawia życie

W dniach 15-21 maja na terenie całej Polski w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 2023 realizowane były liczne szkolenia, warsztaty, prezentacje wykłady oraz webinary mające na celu promowanie kultury bezpieczeństwa. To już dziesiąta – jubileuszowa edycja największego święta BHP w Polsce. Wydarzenie jest cyklicznie organizowane przez największą inicjatywę promującą bezpieczeństwo w miejscu pracy w Polsce – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, która zrzesza 17. największych firm budowlanych w Polsce.

Spółka FACRAIL bardzo aktywnie uczestniczyła w warsztatach i pokazach przygotowanych w ramach X Tygodnia Bezpieczeństwa. Podczas zorganizowanych przez Budimex na terenie stacji Warszawa Zachodnia Mini Targów BHP – zaprezentowała nowoczesne rozwiązania technologiczne, służące wydajnemu zabezpieczaniu pracowników w obszarze torowiska. Ponadto umożliwiają bezpieczną organizację pracy na torze zamkniętym przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu pociągów po torze czynnym z prędkością 100 km/h i więcej. Automatyczne Systemy Ostrzegania wykorzystują sygnały akustyczne i optyczne, by ostrzec pracowników przed nadjeżdżającym pociągiem w obszarze prowadzonych prac torowych. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz są zgodne z wytycznymi instrukcji Id – 18. Automatyczny System Ostrzegania jest uruchamiany samoczynnie poprzez kontakty szynowe lub półautomatycznie przez sygnalistę. Podczas wydarzenia odbyły się prezentacje m.in. odzieży chłodzącej, oświetlenia ostrzegawczego oraz egzoszkieletu, warsztaty z użycia defibrylatora AED, a także szkolenie z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR). Przeprowadzono również pokaz ewakuacji pracownika z bramownicy sieci trakcyjnej.

Przedsiębiorstwo FACRAIL było obecne także w miejscowości Podlesiec (woj. lubuskie), przez którą przebiega linia kolejowa nr 351 (Poznań Gł.-Szczecin Dąbie), która jest częścią międzynarodowej magistrali E59. Na zmodernizowanym przez PORR odcinku Krzyż Wlkp.-Dobiegniew, nasz ekspert przedstawił rozwiązania technologiczne służące wydajnemu zabezpieczaniu pracowników w obszarze torowiska wykorzystywane podczas realizacji robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i utrzymaniowych. Zakres działań w miejscowości Podlesiec obejmował również pokaz firmy AŽD Praha dotyczący bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym oraz akcję promującą „Bezpieczny przejazd” zorganizowaną przez PKP PLK S.A.

Możliwości Automatycznego Systemu Ostrzegania przed nadjeżdżającym pociągiem spółka FACRAIL zaprezentowała w różnych konfiguracjach także w miejscowości Olkusz (woj. małopolskie) w ramach działań prowadzonych przez Skanska na modernizowanej linii kolejowej nr 62. Zakres akcji promującej odpowiedzialne zachowania i propagowanie dobrych praktyk na terenie budowy obejmował również szkolenia dotyczące poruszania się po terenach kolejowych oraz montażu wskaźników kolejowych. Ponadto przeprowadzono pokazy i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także przegląd ostatnich wypadków w Porozumieniu wraz z analizą.

„Bycie sygnatariuszem Kultury Bezpieczeństwa to nie obowiązek, to przywilej. Działanie zgodnie z jej zasadami przynosi wymierne korzyści – niezaprzeczalnie podnosi poziom bezpieczeństwa! Powszechnie panuje przekonanie, że „bezpieczeństwo kosztuje”… Czy w każdym przypadku? Czy brak zapewnienia bezpieczeństwa docelowo nie generuje jeszcze większych kosztów? Czy zatem „stać nas” na nieprzestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa?” – pyta retorycznie Jędrzej Burek, Dyrektor Handlowy FACRAIL.

Bezpieczeństwo pracowników jest kluczową kwestią w trakcie realizacji prac budowlanych. Sektor budowlany znajduje się w czołówce pod względem wypadków w czasie pracy, jednak dostrzec można, że wszystkie regularne działania na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budowy przynosi realne rezultaty. W ciągu 10 lat udało się zdecydowanie poprawić sytuację w tej branży – liczba osób poszkodowanych w wypadkach zmalała niemalże dwukrotnie, a liczba wypadków śmiertelnych spadła czterokrotnie (na 100 tys. zatrudnionych pracowników). Wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa wymagają konsekwentnego, wieloaspektowego podejścia. Niestety nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania incydentów na budowach, które najczęściej wynikają z błędów ludzkich i niewystarczającej ostrożności. Kluczowe jest ciągłe dążenie do ograniczenia liczby wypadków do minimum oraz podnoszenie świadomości pracowników.

X Tydzień Bezpieczeństwa – „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”

Tegoroczna edycja największego święta BHP w Polsce przebiegała pod hasłem przewodnim: „Uważam, nie narażam! STOP ma moc!” Future Adventure Construction jako aktywny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wspiera wszelkie inicjatywy, które mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Wszystkie aktualności